Българският превод на Напътствията за отчитане на GRI и стартирането на програмата Good CSR бяха представени

Българският превод на Структурата за отчитане на устойчивостта на GRI бе официално представен на 11-ти декември 2008. Въведена от Braun & Partners Bulgaria, местната версия на международно наложилия се метод за комуникиране на устойчивото развитие помага на компаниите за изготвянето на не-финансови публикации и представяне на екологичната им и социална ефективност. Официалната презентация от събитието на английски език, кратка брошура за GRI, както и официалното видео съобщение от представителя на GRI Скот МакОсланд и прес съобщение ще намерите прикачени към тази страница. Достъп до G3 Напътствията за отчитане на устойчивостта на български език ще получите тук.

Събитието също отбеляза официалното стартиране на програмата Good CSR за страната, разработена от Braun & Partners Bulgaria – една глобална програма за комуникация и отчетност на базата на Напътствията и принципите на GRI и Accountability Rating. Програмата предлага на компаниите една автентична и образцова платформа за комуникация, предоставяща възможността на компаниите за изготвяне на кратки и съдържателни CSR отчети до техните заинтересовани страни и за представяне CSR дейностите и постиженията на всяка компания по ясен и сравним начин. Подробна информация за тази програма можете да намерите тук.


Браун и съдружници България

Успехът при поемането на отговорност от страна на предприятието зависи от неговото ефективно и стабилно управление.

Задачата е заедно да намерим отговорите на най-големите бизнес предизвикателства на ХХІ век: как да направим социалните интереси част от функционирането на бизнеса. Браун и съдружници България е дъщерна компания на Braun & Partners Network, водеща за Централна Европа консултантска фирма в областта на корпоративната социална отговорност (CSR), със стратегически партньор за страната Форем Консултинг България.

Нашият екип от консултанти разполага с опит, придобит от проекти в различни области на корпоративната социална отговорност. Успяхме да предложим добавена стойност на предприятия, действащи в различни промишлени отрасли и прилагащи различни системи на управление на корпоративната социална отговорност.
Сред стратегическите ни партньори на международно ниво е Two Tomorrows - един от най-значимите консултанти по корпоративна социална отговорност.