Írásainkat az alábbi linkeken érheti el:

Braun Róbert

A válság jó

A test boltja

Új év, új élet

A válság: lehetőség

Szabó, Heidegger, Karajan

Mi mehet a piszoárba?

A politika visszavétele

Hol a határ a vállalatok társadalmi felelősség-vállalásában?

Radácsi László

Mennyire adakozunk tudatosan?

Év végi ajándékok helyett adomány

Részvétel és fenntartható fejlődés. In: Bulla Miklós – Tamás Pál (szerk.) Fenntartható fejlődés Magyarországon. Stratégiai kutatások – Magyarország 2015. Budapest: ÚMK, 2006

Pléh Csaba – Fábri György- Radácsi László: Az átalakuló Akadémia: háttér és távlatok az MTA reformfolyamatában. Magyar Tudomány, 2006/12 1510. o.

Felelősség vagy marketing?

Pataki György - Radácsi László: A magyar iparvállalatok környezeti orientációja. In: Kerekes S. (szerk.): Szigorodó környezetpolitika, Budapest: MTA, 1998 h

Az arisztoteliánus gazdaságetika alapjai. Kovász, II. évf., 1. sz., 1998. 24-29. o.