Braun & Partners Bulgaria (bg) english
SocialBrandingCSR managementSocialCapitalBraun&Partners; Ntw

Браун и съдружници България
Успехът при поемането на отговорност от страна на предприятието зависи от неговото ефективно и стабилно управление.
Задачата е заедно да намерим отговорите на най-големите бизнес предизвикателства на ХХІ век: как да направим социалните интереси част от функционирането на бизнеса. Браун и съдружници България е смесено предприятие между Braun & Partners Network, водеща за Централна Европа консултантска фирма в областта на корпоративната социална отговорност (CSR) и Forem Consulting България. Нашият екип от консултанти разполага с опит, придобит от проекти в различни области на корпоративната социална отговорност. Успяхме да предложим добавена стойност на предприятия, действащи в различни промишлени отрасли и прилагащи различни системи на управление на корпоративната социална отговорност.
Международният ни партньор е един от най-значимите консултанти по корпоративна социална отговорност csrnetwork.